Ubezpieczenia nieruchomości

PPU Port proponuje ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na specjalnych warunkach dla Kościoła:

  • oferta skierowana do całego polskiego Kościoła
  • w ubezpieczeniu nieruchomości przyjęto zasadę *na pierwsze ryzyko*, co pozwala zaoszczędzić na kosztach wyceny wartości nieruchomości
  • ubezpieczony jest cały majątek diecezji (w tym nieruchomości należące do kurii diecezjalnej, kościoły, plebanie, domy katechetyczne, cmentarze itp.)
  • ubezpiecza się cała diecezja lub zakon
  • korzystne zasady przejścia do Programu parafii i diecezji

Wszystko to razem pozwala kilkakrotnie obniżyć składkę ubezpieczeniową przy wysokich limitach ubezpieczenia.