Ubezpieczenia

Dla instytucji Kościoła, które nie prowadzą przecież działalności nastawionej na zysk, ubezpieczenie jest dodatkowym ciężarem finansowym.

Czy da się jednak zmniejszyć ten ciężar, nie rezygnując z samego ubezpieczenia ani nie zaniżając jego kwoty?

Tak!

Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniom zbiorowym. Jeśli pojedyncza osoba, mała parafia lub instytucja ubezpiecza się, jest dla ubezpieczyciela klientem indywidualnym, który praktycznie nie ma możliwości negocjowania lepszych warunków.

Powołana przez Konferencję Episkopatu Polski spółka PPU Port negocjuje warunki ubezpieczeń dla całego Kościoła w Polsce, co pozwala na znaczące obniżenie składek dla diecezji, zakonów, parafii, instytucji kościelnych, osób duchownych i współpracowników.

Kościół w Polsce jest postrzegany przez firmy ubezpieczeniowe jako bardzo wiarygodny i opiniotwórczy klient, z którym warto związać się na długie lata.

Jak ubezpieczyć się taniej? Zamiast podpisywać umowę na warunkach ogólnych, należy skontaktować się z PPU Port. Nasi pracownicy doradzą w wyborze ubezpieczenia, wyliczą składkę i przygotują umowę. Kliknij na formularz kontaktowy

Oferujemy następujące ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie grupowe na życie
  • fundusze inwestycyjne
  • ubezpieczenia kosztów leczenia.